100%
 geëngageerd,
100%
 gecompenseerd

Harrys’ engagement

De CO2-uitstoot vormt een grote uitdaging bij de energietransitie en de klimaatverandering. Daarom zetten wij acties op om onze koolstofuitstoot terug te dringen (-22% sinds 2009) en engageren wij ons om onze resterende CO2-uitstoot te compenseren. U goede producten kunnen aanbieden ligt ons nauw aan het hart: goede producten voor u en goed voor onze planeet.

Harrys’ engagement

Deze beslissing kadert in een globalere aanpak die ingegeven is door menselijke waarden: respect voor het milieu, ecologisch denken, ethiek, … Het zijn stuk voor stuk gedragslijnen die ons ertoe brengen u het beste aan te bieden.

Om onze ambities ook waar te maken, meten en beperken we onze koolstofvoetafdruk, van het veld tot de winkel. Dat stelt ons in staat om onze volledige CO2-uitstoot integraal te compenseren. Hoe gaat dat in zijn werk? Door een reductie van ons energieverbruik (-22% sinds 2009), door het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en onder meer door het beschermen van stukken Amazonewoud of door het installeren van zonnepanelen in India, in overeenstemming met de internationale normen.

Harrys, een 100% CO2- gecompenseerd merk

Gezien het dringende karakter van de klimaatproblematiek zijn wij ons bewust van de rol die we als onderneming kunnen spelen. Die ambitie heeft er ons toe aangezet onze koolstofproductie te gaan compenseren: elke ton CO2 die in de atmosfeer terechtkomt draagt er bij tot de opwarming van het klimaat. Die impact kunnen we neutraliseren door elders in de wereld een ton CO2 af te vangen of uit te spare.

Onze CO2‑uitstoot meten

Wij identificeren, meten, beheren en melden onze CO2 uitstoot, ongeacht in welk stadium van de productie of de commercialisering.

 • De emissies afkomstig van
  onze grondstoffen
 • Het energieverbruik van onze
  fabrieken
 • De productie van onze
  verpakkingen
 • Het transport
 • De levering van onze producten
  in de winkel
Compensé à 100%

Onze koolstofvoetafdruk beperken

We blijven onvermoeibaar zoeken naar nieuwe
oplossingen om onze uitstoot te beperken:

 • Energiebesparende programma’s
 • Projecten op het vlak van ‘groene logistiek’
 • Exclusief gebruik van energie uit gegarandeerd hernieuwbare bronnen voor de energievoorziening van bepaalde van onze productievestigingen
 • Een beperking van het waterverbruik in onze fabrieken met 17 % sinds 2009
 • Het percentage teruggewonnen afval is
  gestegen tot 99,4 %
 • De CO2-uitstoot van onze fabrieken is sinds 2009 met 22 % verminderd
 • Onze partnerrelatie met Terracyle, om recyclebare verpakkingen aan te bieden

Voor 100 % compenseren

Voor de compensatie van onze
resterende uitstoot werken we
bewust samen met
VCS-gecertificeerde projecten
(Voluntary Carbon Standard). Het
programma van dat
koolstofcompensatielabel is
wereldwijd het meest gebruikte en is
gebaseerd op strenge protocollen.
Onze projecten dragen bij tot de
bescherming van het Amazonewoud
en de ontwikkeling van zonne-energie
in India.

Download de uitstootbalans voor broeikasgassen van het Harrys-merk volgens de PAS 2060-norm
Infographie
Floresta de Portel

Floresta del portel

Het Braziliaanse regenwoud is een van de rijkste ecosystemen van de planeet maar helaas bedreigd. Het project Floresta de Portel streeft ernaar om deze kwetsbare omgeving te beschermen en te vrijwaren.

Kennismaking met
het project
Solar India

Solar India

Dit project stelt zich tot doel om lokale hernieuwbare zonne-energie te leveren in India. Daartoe worden in de deelstaten Telangana en Maharashtra fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd.

Kennismaking met
het project